• โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

  โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ผมขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์แล้วโดนจับ ผมมีสินค้าที่ 50 ตัว ผมขายอยู่ที่ราคา 200 บาท ตามตลาดนัดกลางคืน ถ้าผมไม่ยอมจ่ายเงินพวกที่มาจับ แต่ยอมขึ้นศาสดำเนินคดี ผมจะโดนบทลงโทษ ยังไงมั้งครับ คำแนะนำทนายคลายทุกข์ กรณีที่ท่านได้ขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ย่อมถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่ง ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ถ้าผู้นั้นได้ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย
 • สนช. รับหลักการ แก้ ป.วิแพ่ง จบชั้นอุทธรณ์

  สนช.กำลังแก้กฎหมายให้คดีถึงที่สุดแค่ศาลอุทธรณ์เท่านั้น สนช. รับหลักการวาระแรกแก้ ป.วิ แพ่ง ให้จบคดีที่ศาลอุทธรณ์ หากจะฎีกาต้องขออนุญาตศาล ขณะที่สมาชิกห่วงตัดสิทธิประชาชน คำตัดสินศาลอุทธรณ์ยังไม่มีมาตรฐาน ส่อกระทบความยุติธรรม ขณะที่ “วิษณุ” ระบุการเปลี่ยนจากระบบให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ มาเป็นระบบขออนุญาตศาลฎีกา เพื่อลดปัญหาคดีค้างคาจำนวนมาก ส่วนปัญหามาตรฐานศาลอุทธรณ์ ต้องละเอียดในการคัดเลือกผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • ผัวทำสัญญากู้ เมียเซ็นต์เป็นพยานใครบ้างต้องรับผิด

  สามีทำสัญญากู้ ภริยาเป็นพยาน ต้องรับผิดทั้งคู่ มีท่านผู้อ่านสอบถามมาเกี่ยวกับสามีทำสัญญากู้ ภริยาเป็นพยาน เจ้าหนี้สามารถฟ้องภริยาให้ชำระหนี้ได้หรือไม่ ทนายคลายทุกข์ขอนำคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอ ดังนี้
 • แนวปฏิบัติการจดจำนองตามกฎหมายใหม่

  แนวปฏิบัติกรมที่ดินเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองที่ดิน ตามกฎหมายใหม่ การพิจารณาดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ มี 5 ข้อ ดังนี้ 1.พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องสอบสวนและตรวจสอบสัญญาจำนองและสัญญาต่อท้ายฯ ให้มีข้อตกลงเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
 • ข้อกฎหมาย เตือนใจ พ่อแม่เด็กเส้น -เด็กฝาก

  แม้ช่วงนี้จะยังไม่ปิดเทอม. แต่ทางทนายกฤษดา ขอฝากข้อเตือนใจสำหรับผู้ปกครอง. ที่คิดจะฝาก หรือสนับสนุนให้ลูกหลานท่าน ได้เข้าเรียนในโรงเรียนหรือคณะทีตนชื่นชอบ มีปัญหากันมากมายว่าตัวเด็กเอง หรือพ่อแม่ผู้ปกครองต้องการให้เข้าคณะนี้คณะนั้น. โรงเรียนนี้โรงเรียนนั้น ซึ่งก็จะมีมิจฉาชีพ ที่เห็นช่องหรือผลตรงนี้ก่อกำทำชั่ว มากบ้างน้อยบ้าง วันนี้ทนายกฤษดาจะมาขอเตือนใจ พ่อแม่ผู้ปกครองว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ใต้โต๊ะไปแล้ว. หากได้ก็เงียบไปแต่ถ้าไม่ได้ จะเรียกร้องฟ้องคืนได้หรือไม่. ดูตากคำพิพากษาฎีกา ดังต่อไปนี้

Latest Posts

image

โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ผมขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์แล้วโดนจับ ผมมีสินค้าที่ 50 ตัว ผมขายอยู่ที่ราคา 200 บาท ตามตลาดนัดกลางคืน ถ้าผมไม่ยอมจ่ายเงินพวกที่มาจับ แต่ยอมขึ้นศาสดำเนินคดี ผมจะโดนบทลงโทษ ยังไงมั้งครับ คำแนะนำทนายคลายทุกข์ กรณีที่ท่านได้ขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ย่อมถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่ง ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ถ้าผู้นั้นได้ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อแก่งานนั้น เพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ผู้กระทำต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้น เป็นการกระทำเพื่อการค้า (ซึ่งกรณีของท่านที่ขายสินค้าเสื้อผ้าดังกล่าว ก็เป็นการกระทำเพื่อการค้า) ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี
image

ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๔/๑ วรรคหนึ่ง ศาลจะใช้ดุลพินิจรับคำร้องได้หรือไม่

ฎีกาที่ ๒๐๒๑/๒๕๕๗ เจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ได้บังคับเด็ดขาดว่า ผู้เสียหายจะต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มต้นสืบพยานเสียทีเดียว ฉะนั้น การที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องเข้ามาในขณะที่สืบพยานโจทก์ยังไม่แล้วเสร็จ ย่อมอยู่ในดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่จะรับหรือไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้ เมื่อปรากฏว่ายังไม่ได้สืบพยานตัวผู้ร้องซึ่งเป็นพยานโจทก์คนหนึ่ง ศาลชั้นต้นจึงรับคำร้องแล้วสำเนาให้จำเลยให้การแก้คดี ซึ่งจำเลยให้การแก้คดีแล้ว ตลอดจนมีการสืบพยานโจทก์ พยานผู้ร้องและพยานจำเลยจนเสร็จสิ้นกระบวนพิจารณา เท่ากับศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจรับคำร้องไว้แล้ว และจำเลยไม่ได้ยกข้ออ้างว่าผู้ร้องยื่นคำร้องเกินเวลาดังกล่าว ศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะวินิจฉัยคดีส่วนแพ่งต่อไปได้ ข้อสังเกต ตามมาตรา ๔๔/๑ วรรคสอง กำหนดให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเข้ามาได้ ๒ ช่วงเวลา คือ ก.หากไม่มีการสืบพยาน (คดีรับสารภาพโดยไม่ต้องสืบพยานประกอบ) ต้องยื่นก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี (หมายถึง ก่อนศาลพิพากษาคดี) ข. หากมีการสืบพยาน (เช่น คดีปฏิเสธ หรือคดีที่ต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพ) ต้องยื่น “ก่อนเริ่มต้นสืบพยาน” คดีนี้ ผู้เสียหายยื่น “หลังจากเริ่มต้นสืบพยาน” ไปแล้วบางส่วน ซึ่งถือว่าพ้นเวลาตามข้อ ข.
รถ

รถที่เช่าซื้อหายยังต้องต้องชำระต่ออีกหรือไม่

เมื่อรถหายคุณใจก็งดส่งค่าเช่าซื้อ     บริษัทที่ให้เช่าซื้อทวงถาม แต่คุณโผงก็หานำพาไม่      เช่นเดียวกับคุณจริงผู้ค้ำประกันที่ถูกทวงด้วย สรุปว่าทั้งสองไม่จ่าย      เมื่อทวงแล้วไม่ได้รับชำระ บริษัทผู้ให้เช่าซื้อเลยฟ้องคดี ขอให้ศาลบังคับคุณใจกับคุณจริงใช้เงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันจำนวน 102,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ      คุณ ใจให้การว่า รถคันที่เช่าซื้อถูกคนร้ายลักหายไป สัญญาเช่าซื้อจึงระงับสิ้นลง แม้สัญญาเช่าซื้อจะมีข้อตกลงระบุไว้ให้ผู้เช่าซื้อยังต้องชำระค่าเช่าซื้อ ต่อไปจนครบในกรณีรถที่เช่าซื้อถูกคนร้ายลักไปข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อความสงบ เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่มีผลบังคับจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่า เช่าซื้อภายหลังจากสัญญาเช่าซื้อระงับลงคงต้องรับผิดเฉพาะค่าเช่าซื้อที่ ค้างชำระก่อนสัญญาระงับซึ่งเป็นเงิน 5,200 บาท ไม่ใช่ 102,800 บาท ขอให้ยกฟ้อง      คุณจริงผู้ค้ำประกันให้การทำนองเดียวกันว่าเมื่อรถ คันที่เช่าซื้อถูกลักไป สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกัน บริษัทมีสิทธิเพียงเรียกเอาค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระหรือค่าขาดประโยชน์ใน ระหว่างที่คุณโผงยังไม่ได้คืนรถที่เช่าซื้อเท่านั้นหาจำต้องชำระค่าเช่าซื้อ จนครบไม่คุณผางในฐานะผู้ค้ำประกันก็หาต้องรับผิดชำระค่าเช่าซื้อจนครบด้วย ไม่ขอให้ยกฟ้อง     
image

เช่าที่เขาแล้วไปขุดเอาหน้าดินของเขาไปขาย จะผิดอย่างไรบ้าง

เรื่องเล่ามีอยู่ว่านายเก๋าอยู่ในที่ดินของนายโจ๋โดยสิทธิครอบครอง นาย เก๋า ได้ไปขุดดินของนาย โจ๋ ไปขายให้แก่บุคคลอื่น นายโจ๋ จึงมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลบังคับนายเก๋า ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย และค่าเรียกค่าขาดประโยชน์อีกด้วย กรณีนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยแล้วเห็นว่าดินที่ขุดไปเป็นทรัพย์สินของนาย โจ๋ นายเก๋าไม่มีสิทธิที่จะขุดเอาหน้าดินไปจากที่ดินของนายโจ๋ เมื่อนายเก๋าขุดเอาดินของนายโจ๋ ไป นายโจ๋ ก็ย่อมมีสิทธิฟ้องบังคับให้นายเก๋านำดินที่ขุดไปนั้นคืนมาหรือขอให้ชดใช้ราคาเป็นตัวเงินได้ เป็นการใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์นั้นคืนซึ่งเป็นทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖ มิใช่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดซึ่งมีอายุความ ๑ ปี ตาม มาตรา ๔๔๘ ฟ้องจึงไม่ขาดอายุความ ทั้งการฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์คืนนั้นนายโจ๋โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของมีสิทธิติดตามได้เสมอเว้นแต่กรณี จะต้องด้วยมาตรา ๑๓๘๒ และมาตรา ๑๓๘๓ ในเรื่องการครอบครองปรปักษ์ หรือเมื่อพ้นกำหนดอายุความอาญา แล้วแต่ว่ากำหนดอายุความไหนยาวกว่ากัน โจทก์จึงจะหมดสิทธิติดตามเอาคืน ฉะนั้นกรณีการขุดเอาหน้าดินของผู้อื่น ไปขายแม้จะเป็นลักาณะการเช่าที่ดินเขามา ก็ยังถือว่าเป็นความผิดทางอาญา
image

พนักงานสอบสวนมีอำนาจขอหมายจับหลังส่งสำนวนให้อัยการหรือไม่

—— ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา  พ.ศ ๒๕๔๘ ข้อ ๙  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ร้องขอให้ออกหมายว่า  พนักงานฝ่ายปกครอง  หรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานอื่นที่ซึ่งขอให้ออกหมายจับหรือหมายนค้นจะต้องเป็นผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอหมายนั้น ซึ่งมีข้องสังเกตุตามคู่มือการออกคำสั่งหรือหมายอาญาว่า เจ้าพนักงานอื่น  หมายความรวมถึง  เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจับคุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เช่น  เจ้าพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ   หรือพนักงานอัยการ  ดังนั้น   พนักงานอัยการ    จึงเป็นเจ้าพนักงานอื่นที่ร้องขอให้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้   สำหรับพนักงานสอบสวนร้องขอให้ศาลออกหมายจับได้ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาในฐานะเป็นผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีที่ร้องขอหมายนั้น   แม้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเห็นว่าการสอบสวนเสร็จและได้เสนอความเห็นควรสั่งฟ้องพร้อมส่งสำนวนกับผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการแล้ว  ก็มีผลเพียงให้พนักงานสอบสวนหมดอำนาจที่จะทำการสอบสวนต่อไป   มิได้ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนร้องขอให้ศาลออกหมายจับ  เพื่อจับคุมผู้ต้องหามาฟ้องต่อศาลเมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับตามกฎหมายแต่ประการใด   ผู้ให้ขุอมูล นายเกรียงศักดิ์    นวลศรี   น.บ  น.บ.ท   วิชาชีพว่าความ  
ถ

“แค่ไหนคือสอบสวน”

“แค่ไหนคือสอบสวน” ๑.สอบสวนถูกต้องแล้ว แม้สอบสวนมากหรือน้อยไม่สำคัญ แม้สอบสวนผู้ต้องหาปากเดียวก็ถือว่าได้สอบสวนแล้ว คำพิพากษาฏีกา ๕๑๖/๒๔๘ ๒. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แม้ไม่สอบเจ้าทรัพย์ สอบแต่พยานอื่นก็ถือได้ว่าสอบสวนแล้ว คำพิพากษาฏีกา ๗๖๙/๒๔๘๔ ๓.การที่พยานโจทก์บางปากยังไม่ได้ให้การในชั้นสอบสวน แต่ได้สอบจำเลยและพยานอื่น เรียกไม่ได้ว่าไม่มีการสอบสวน คำพิพากษาฏีกา ๑๙๐๗/๒๔๙๔ ๔.การทำแผนที่เกิดเหตุเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน แต่หากกระทำโดยไม่ชอบเพราะไม่ตรงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ต้องหาไม่ลงชื่อในบันทึกแผ่นที่เกิดเหตุ ซึ่งตามระเบียบปฏิบัติ พนักงานสอบสวนต้องทำแผนที่เกิดเหตุที่ผู้ต้องหาเห็นว่าถูกต้องอีกฉบับหนึ่ง แล้วให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อไว้แต่พนักงานสอบสวนไม่ทำ ไม่ทำให้การสอบสวนเสียไป คำพิพากษาฏีกา ๔๕๔๖/๒๕๓๖ ๕.การที่ตำรวจจัดหาธนบัตรให้สายลับเพื่อทำการล่อซื้อยาเสพติด เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจผู้มีอำนาจสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพื่อทราบลายละเอียดแห่งความผิด ไม่ถือเป็นการแสวงหาหลักฐานโดยไม่ชอบ การที่พนักงานสอบสวนปกปิดชื่อและตัวสายลับ ไม่สอบสายลับเป็นพยาน เป็นอำนาจหน้าที่พนักงานสอบสวนที่จะสืบพยานหลักฐานมาประกอบการดำเนินคดี และเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนบุคคลใดเป็นพยานก็ได้ การที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าไม่จำเป็นต้องสอบปากคำสายลับไว้เป็นหลักฐาน ไม่ถือว่าสอบสวนไม่ชอบ คำพิพากษาฏีกา ๖๓๙๗/๒๕๔๑ ข้อสังเกต ๑. การสอบสวนเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายซึ่งพนักงานสอบสวนได้กระทำไป เกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา

ลักทรัพย์ กับผัวเมียละเหี่ยใจ

ในสังคมยุคปัจจุบัน สิทธิระหว่างหญิงกับชายย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งตาม รัฐธรรมนูญ ก็ยังบัญญัติไว้          แต่ความเป็นจริงในครอบครัวบางครอบครัวก็ยังให้สิทธิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เก็บเงินส่วนใหญ่ก็จะให้สิทธิคุณภริยา และบ่อยครั้งจึงทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลในการใช้จ่ายของฝ่ายสามีหากแต่จะรอให้คุณภริยากำหนดวงเงินในการใช้จ่ายในแต่ละวัน นั้นคงลำบากใจไม่ใช่น้อย ไหนจะค่าคบค้าสมาคม กับบรรดาคอสุรายาดองตอนเลิกงาน  ไหนต้องเติมน้ำมัน ไหนจะต้องเทคแคร์ลูกค้า พาไปคลายเส้น หรือแล้วแต่รูปแบบตามสังคม เมื่อจำเป็นจนต้องแอบเอาสร้อยทอง แหวนทอง ของคุณภริยา ไปขาย หรือจำนำ เพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายแก้ขัดบ้าง แต่หากภิริยาอยู่บ้านเก็บเงินอย่างเดียวก็   เบื่อๆเซ็งๆเหงาๆแอบเอาเงินไปเล่นป็อกเด้ง ซื้อหวย  พอได้ลุ้นไปจนกลายเป็นปัญหา จึงจำเป็นเหมือนกัน ที่ต้องเอานาฬิกาเรือนทอง ของคุณสามีไปขายบ้างจะเป็นไร มั้ยหนอ.           กรณีคู่ผัวเมียละเหี่ยใจ  ยังไงคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันไปได้ เมื่อจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย 
image

สนช. รับหลักการ แก้ ป.วิแพ่ง จบชั้นอุทธรณ์

สนช.กำลังแก้กฎหมายให้คดีถึงที่สุดแค่ศาลอุทธรณ์เท่านั้น สนช. รับหลักการวาระแรกแก้ ป.วิ แพ่ง ให้จบคดีที่ศาลอุทธรณ์ หากจะฎีกาต้องขออนุญาตศาล ขณะที่สมาชิกห่วงตัดสิทธิประชาชน คำตัดสินศาลอุทธรณ์ยังไม่มีมาตรฐาน ส่อกระทบความยุติธรรม ขณะที่ “วิษณุ” ระบุการเปลี่ยนจากระบบให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ มาเป็นระบบขออนุญาตศาลฎีกา เพื่อลดปัญหาคดีค้างคาจำนวนมาก ส่วนปัญหามาตรฐานศาลอุทธรณ์ ต้องละเอียดในการคัดเลือกผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
image

ผัวทำสัญญากู้ เมียเซ็นต์เป็นพยานใครบ้างต้องรับผิด

สามีทำสัญญากู้ ภริยาเป็นพยาน ต้องรับผิดทั้งคู่ มีท่านผู้อ่านสอบถามมาเกี่ยวกับสามีทำสัญญากู้ ภริยาเป็นพยาน เจ้าหนี้สามารถฟ้องภริยาให้ชำระหนี้ได้หรือไม่ ทนายคลายทุกข์ขอนำคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอ ดังนี้
image

แนวปฏิบัติการจดจำนองตามกฎหมายใหม่

แนวปฏิบัติกรมที่ดินเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองที่ดิน ตามกฎหมายใหม่ การพิจารณาดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ มี 5 ข้อ ดังนี้ 1.พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องสอบสวนและตรวจสอบสัญญาจำนองและสัญญาต่อท้ายฯ ให้มีข้อตกลงเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
image

ทำไมต้องร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

มรดก คือ ทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมาย ทรัพย์สินทุกชนิดตลอดจน ทั้งสิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบต่างๆของผู้ตายเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย
images (4)

จำเลยมอบตัว,พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาถือว่าจำเลยถูกจับแล้ว

การที่จำเลยเข้ามอบตัวและพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาให้จำเลยทราบ จำเลยให้การปฏิเสธและได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวย่อมถือว่าจำเลยถูกจับแล้ว พนักงานอัยการต้องฟ้องจำเลยภายใน 48  ชั่วโมง หากพ้นกำหนดนั้นแล้วมาฟ้องจำเลยโดยไม่ได้ขอผัดฟ้องจึงไม่ชอบ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1997/2550 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 7 วรรคสาม เป็นบทบัญญัติเพื่อมิให้การดำเนินคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงต้องล่าช้าและทำให้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวไว้นานเกินสมควรแก่เหตุและความจำเป็น การที่จำเลยเข้ามอบตัวและพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาให้จำเลยทราบ จำเลยให้การปฏิเสธและได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวย่อมถือว่าจำเลยถูกจับแล้ว พนักงานสอบสวนต้องส่งตัวจำเลยพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อให้ฟ้องภายในกำหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยโดยไม่ได้ขอผัดฟ้องและพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตให้ฟ้องจากอัยการสูงสุดตามมาตรา 9 จึงไม่ชอบ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2546 เวลาใดไม่ปรากฏชัดถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2546 เวลากลางวัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยหมิ่นประมาทด้วยการใส่ความนางสาวกาญจนา  ผู้เสียหายต่อพระสิริสารธรรม และผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยจำเลยร้องเรียนเป็นหนังสือว่า “ทำงานอยู่ในวัด ทำไมไม่มีคุณธรรม
image

ข้อกฎหมาย เตือนใจ พ่อแม่เด็กเส้น -เด็กฝาก

แม้ช่วงนี้จะยังไม่ปิดเทอม. แต่ทางทนายกฤษดา ขอฝากข้อเตือนใจสำหรับผู้ปกครอง. ที่คิดจะฝาก หรือสนับสนุนให้ลูกหลานท่าน ได้เข้าเรียนในโรงเรียนหรือคณะทีตนชื่นชอบ มีปัญหากันมากมายว่าตัวเด็กเอง หรือพ่อแม่ผู้ปกครองต้องการให้เข้าคณะนี้คณะนั้น. โรงเรียนนี้โรงเรียนนั้น ซึ่งก็จะมีมิจฉาชีพ ที่เห็นช่องหรือผลตรงนี้ก่อกำทำชั่ว มากบ้างน้อยบ้าง วันนี้ทนายกฤษดาจะมาขอเตือนใจ พ่อแม่ผู้ปกครองว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ใต้โต๊ะไปแล้ว. หากได้ก็เงียบไปแต่ถ้าไม่ได้ จะเรียกร้องฟ้องคืนได้หรือไม่. ดูตากคำพิพากษาฎีกา ดังต่อไปนี้
image

มนต์คาถา ให้พินัยกรรมสิ้นผล

ลูกๆๆ สุดที่รัก. ..ตกม้าตายมานักต่อนัก เพราะกระดาษที่เรียกว่าพินัยกรรรม. วันนี้ทางเว็บตั๋วทนาย.comจะมานำเสนอ มนต์คาถาเป่าพินัยกรรม. เพี้ยง…สิ้นผลทันที..อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับ…
image

อะไรบ้างเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยา

ลักษณะของหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา (ป.พ.พ.มาตรา ๑๔๙๐) -หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยารวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นระหว่างสมรส ดังนี้ ๑.หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ