• กำหนดการและแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 42

    กำหนดการและแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 42 ดาวน์โหลดกำหนดการและแผนผังที่นั่ง : Download ลงทะเบียนสอบภาคปฏบัติ (เฉพาะผูเ้ขา้รับการอบรม รุ่น 42 ผูรักษาสถานภาพไม่ต้องลงทะเบียนสอบ) วันที ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 (วันและเวลาราชการ)
  • เงินเดือนข้าราชการยึดได้หรือไม่

    เงินเดือนข้าราชการยึดได้หรือไม่ เมื่อถึงขั้นตอนของการบังคับคดีแล้วไปดูกันครับ ข้อเท็จจริงและประเด็นคำถาม:  ข้อเท็จจริง  ผู้ร้องเป็นหนี้จากการลงทุนธุรกิจ  ต่อมาประสบปัญหาเศรษฐกิจ และน้ำท่วม ช่วงนี้ไม่สามรถชำระหนี้ได้ ประเด็นคำถาม ผู้ร้องทำงานในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ( ของรัฐ ) สายวิชาการ เจ้าหนี้จะสามารถฟ้องอายัดเงินเดือนได้หรือไม่ ความเห็นและข้อเสนอแนะ:  ข้อกฎหมาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  268 มาตรา ๒๘๖ *ภายใต้บังคับ บทบัญญัติ แห่งกฎหมายอื่น เงิน หรือ สิทธิเรียกร้อง เป็นเงิน
  • แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานการสอบใบอนุญาตทนายความภาคปฏิบัติรุ่นที่ 43

    แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานการสอบใบอนุญาตทนายความภาคปฏิบัติรุ่นที่ 43 แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานภาคปฏิบัติรุ่นที่ 43 (สามารถยื่นแทนกันได้ ส่งทางไปรษณีย์ได้) ดาวน์โหลดแบบแจ้ง : Download (สามารถยื่นแทนกันได้ ส่งทางไปรษณีย์ได้) Download = http://1drv.ms/1w89c6B Download = http://1drv.ms/1w89aMd

Latest Posts

ร้่วน

ญาติเมาทำลายข้าวของในบ้าน ดำเนินคดีได้หรือไม่

ข้อเท็จจริงและประเด็นคำถาม: ข้อเท็จจริง ผู้ร้องอายุ 26 ปี เป็นบุตรสาวของเจ้าของบ้านหลังนี้ มีญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ชอบดื่มสุรา เมาอาละวาด ทำลายข้าวของในบ้าน บ่อยครั้งที่ลักขโมยของในบ้าน และมีพฤติกรรมที่ชอบทำร้ายผู้อื่นรวมทั้งข่มขู่อาฆาตคนในบ้าน บิดามารดาของผู้ร้องให้อภัยมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ไม่สำนึกในสิ่งที่ได้กระทำไปต่อผู้อื่นในครอบครัว ทำให้ผู้ร้องรู้สึกอดทนไม่ได้อีกต่อไป
407101910

จับโดยไม่มีหมายค้น มีสิทธิจับหรือไม่

ข้อเท็จจริงและประเด็นคำถาม: ข้อเท็จจริง ตำรวจเข้าไปจับคนร้ายในโรงแรมรีสอร์ท ไม่แจ้งเจ้าของและไม่มีหมายค้น และในวันทำแผนก็ทำเช่นเดียวกัน
407101910

5 เคล็ดลับและ 8 กลยุทธ์พิชิตเนติบัณฑิต

5 เคล็ดลับและ 8 กลยุทธ์พิชิตเนติบัณฑิต หลายคนคงมีปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเนติ สอบหลายทีสอบหลายครั้ง ยังไม่ผ่านสักที วันนี้จะเชิญมาฟัง5 เคร็ดลับและ 8 กลยุทธ์พิชิตเนติบัณฑิต
image

เบี้ยวงานและปิดบริษัทหนี ทำอย่างไรได้บ้าง

เบี้ยวงานและปิดบริษัทหนี ทำอย่างไรได้บ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างปิดบริษัทหนี ข้อเท็จจริงและประเด็นคำถาม: ข้อเท็จจริง กรณีที่บริษัทได้รับงานแก้ไข software มา 1 งาน โดยได้รับเงินแล้ว 50% ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากงานยังไม่เสร็จ แต่บริษัทมีความจำเป็นต้องปิดตัวลงเนื่องจากขาดทุนในการดำเนินงาน ทางบริษัทที่ว่าจ้างสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
กำหนดการ42

กำหนดการและแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 42

กำหนดการและแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 42 ดาวน์โหลดกำหนดการและแผนผังที่นั่ง : Download ลงทะเบียนสอบภาคปฏบัติ (เฉพาะผูเ้ขา้รับการอบรม รุ่น 42 ผูรักษาสถานภาพไม่ต้องลงทะเบียนสอบ) วันที ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 (วันและเวลาราชการ)
neee

ผ่อนหนี้บ้านเวอร์ชั่น 2 ทำอย่างไร ทำได้ไหม

ผ่อนหนี้บ้านเวอร์ชั่น 2 ทำอย่างไร ทำได้ไหม เมื่อประสบพบกับปัญหาเศรษฐกิจ พิษรัก จำต้องฝืนใจ บ้านหลังที่เคยซุกหัวนอนกำลังจะโดนยึด สามารถทำได้อย่างไรไปตามดูกัน การเลื่อนวันขายทอดตลาดเพื่อผ่อนหนี้ เวอร์ชั่น 2 ข้อเท็จจริงและประเด็นคำถาม: ข้อเท็จจริง  บ้านผู้ร้องถูกประกาศขายทอดตลาดที่สำนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีได้เลื่อนการขายทอดตลาดเพื่อให้ผู้ร้องซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาผ่อนชำระหนี้ให้แก่ธนาคารผู้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทุกเดือน โดยมีข้อตกลงกันว่า ผู้ร้องต้องผ่อนชำระดอกเบี้ยให้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี ตอนนี้ผู้ร้องยังหาเงินมาชำระดอกเบี้ยไม่ได้ ผู้ร้องอยากทราบว่า ธนาคารพอจะผัดผ่อนยื่นเวลาชำระดอกเบี้ยให้อีกได้หรือไม่ ประเด็นคำถาม อยากทราบว่าภายใน 1 ปี หากผู้ร้องหาดอกเบี้ยไม่ได้จะมีทางไหนผัดผ่อนได้บ้าง
karaj

เงินเดือนข้าราชการยึดได้หรือไม่

เงินเดือนข้าราชการยึดได้หรือไม่ เมื่อถึงขั้นตอนของการบังคับคดีแล้วไปดูกันครับ ข้อเท็จจริงและประเด็นคำถาม:  ข้อเท็จจริง  ผู้ร้องเป็นหนี้จากการลงทุนธุรกิจ  ต่อมาประสบปัญหาเศรษฐกิจ และน้ำท่วม ช่วงนี้ไม่สามรถชำระหนี้ได้ ประเด็นคำถาม ผู้ร้องทำงานในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ( ของรัฐ ) สายวิชาการ เจ้าหนี้จะสามารถฟ้องอายัดเงินเดือนได้หรือไม่ ความเห็นและข้อเสนอแนะ:  ข้อกฎหมาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  268 มาตรา ๒๘๖ *ภายใต้บังคับ บทบัญญัติ แห่งกฎหมายอื่น เงิน หรือ สิทธิเรียกร้อง เป็นเงิน ของ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ต่อไปนี้ ไม่อยู่ใน ความรับผิด แห่ง การบังคับคดี (๑) เบี้ยเลี้ยงชีพ ซึ่ง กฎหมายกำหนดไว้ และ
407101910

ขายต่อใบจองบ้างเองได้หรือไม่

ขายต่อใบจองบ้างเองได้หรือไม่ เป็นปัญหาทั่วไปที่ตอนจองก็คิดว่ามีคิดว่าได้ หากไม่ได้ตามที่คิดเราจะมีวิธีแก้อย่างไรเพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางกฎหมาย ข้อเท็จจริงและประเด็นคำถาม:  ข้อเท็จจริง  ผู้ร้องได้ทำสัญญาวางมัดจำเพื่อซื้อบ้านของเพื่อนบ้าน ต่อมาผู้ร้องมีปัญหาทางการเงินจึงต้องการหาเพื่อนมาซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวแทน โดยทำสัญญาขายสิทธิเงินมัดจำดังกล่าว เนื่องจากเจ้าของที่ไม่คืนเงินมัดจำ ประเด็นคำถาม ผู้ร้องสามารถทำสัญญาขายสิทธิเงินมัดจำได้หรือไม่ และจะมีผลบังคับทางกฎหมายอย่างไร
man

บทวิเคราะห์เด็ด ร่างแก้ไข พรบ. ลิขสิทธิ ที่เข้า สนช.

ร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ ที่เข้า สนช ตอนนี้ เรามาฟังบทวิเคราะห์เด็ดปรมาจารย์ ร่างแก้ไข พรบ. ลิขสิทธิ ที่เข้า สนช                     จุดใหญ่ที่คนให้ความสนใจมากที่สุด คงเป็นเรื่องการคุ้มครอง Copyright Management Info (CMI) กับมาตรการป้องกันการละเมิด DRM … ร่างตัวนี้มีเรื่องการยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตด้วย (ใช้ระบบ Notice takedown โดยให้ศาลเป็นผู้พิจารณาคำร้อง) นับว่ามีรายละเอียดหลายเรื่อง มีความซับซ้อนมากพอควร ความซับซ้อนของร่างตัวนี้ เป็นเพราะประเทศไทยไม่เคยแก้ไข พรบ. ลิขสิทธิ์เลยตั้งแต่ปี ๓๗
hq

แพ้อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ ฟ้องได้ไหม?

แพ้อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ ฟ้องได้ไหม?
image

ให้มือถือแฟน ต่อมาเลิกกันเรียกคืนได้ไหม แจ้งความได้ไหม

ให้มือถือแฟน ต่อมาเลิกกันเรียกคืนได้ไหม แจ้งความได้ไหม??
image

เคล็ดวิชา เรียนเนติอย่างไรให้ได้ดี

เคล็ดวิชาเรียนเนติอย่างไรให้ได้ดี ภวิศร์ เชาวลิตถวิล
vision_top

เทคนิคสอบเนติให้ได้ ภายใน 1 ปี…

..สอบเนติให้ได้ ภายใน 1 ปี… การเป็นเนติบัณฑิตไทยในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากจนเกินกำลังความสามารถ เพราะคุณมีข้อมูลครบถ้วน ทั้งคำบรรยายรายวิชาอัพเดททุกปี หนังสือรวมข้อสอบเก่า
Untitled

กว่าจะมาเป็นเนติบัณฑิต

กว่าจะมาเป็นเนติบัณฑิต  นายปรีย์ชนก  จิรภิวงศ์ เนติบัณฑิตไทยสมัย  64
maxresdefault

แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานการสอบใบอนุญาตทนายความภาคปฏิบัติรุ่นที่ 43

แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานการสอบใบอนุญาตทนายความภาคปฏิบัติรุ่นที่ 43 แบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานภาคปฏิบัติรุ่นที่ 43 (สามารถยื่นแทนกันได้ ส่งทางไปรษณีย์ได้) ดาวน์โหลดแบบแจ้ง : Download (สามารถยื่นแทนกันได้ ส่งทางไปรษณีย์ได้) Download = http://1drv.ms/1w89c6B Download = http://1drv.ms/1w89aMd